Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

DUYURULAR

...» KDV ve Muhtasar Vergilerini Ödemenin Son Günü : Her Ayın 26. İş Günüdür (09.04.2013)

...» SGK Ödemleri Son Günü : Her ayın son iş günüdür (09.04.2013)

...» Bağkur Primlerini Ödemenin Son Günü : Her Ayın Son İş Günüdür. (01.04.2013)

...» Şirketlerle ilgili özel vergi avantajları (16.07.2011)

...» Vergi borcundan dolayı ücretin en çok üçte biri haczedilebilir (16.07.2011)

...» İmha olunan malların girdi KDV'si ve sorumluları (16.07.2011)